De stichting Redonda is een onafhankelijke organisatie die publicaties en projecten ondersteunt van derden (individuen, groepen, instellingen, organisaties), zelf initiatieven neemt en mensen met verschillende visies en achtergronden samenbrengt rond actuele maatschappelijke problemen en toekomstige thema's.